ATP’NİN YAPISI

Hücrede meydana gelen yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji ATP’den sağlanır.

ATP, hücrenin kolaylıkla kullanabileceği yüksek enerjili bağlara sahiptir. Solunumla elde edilen enerji, hücrede ATP şeklinde, kimyasal bağ enerjisine dönüştürülür. Bir molekülü oluşturan atomlar arasındaki bağlarda bulunan enerjiye kimyasal bağ enerjisi  enerjisi denir. ATP molekülü, riboz denilen beş karbonlu bir şeker, adenin adı verilen organik bir baz ve üç fosfat grubundan meydana gelir. Adenin ile ribozun birleşmesi nükleoziti yapar. Buna adenozin denir. Nükleozitin ilk fosfatla birlikte meydana getirdiği bileşik adenozin mono fosfat ( AMP ) adını alır. 

 

Fosfat grupları arasındaki bağlar, yüksek enerji bağları diye adlandırılır .

 

 
 

 

                Yüksek enerjili fosfat bağlarının hidrolize olmasıyla 7300 kalorilik bir enerji açığa çıkar. 

ADP’ye yüksek enerjili fosfat grubunun bağlanmasıyla ATP elde edilir.


B. ATP’NİN CANLI İÇİN ÖNEMİ

Hücre tüm yaşam olaylarının yapıldığı biyolojik bir sistemdir. İçinde sürekli kimyasal bağ kurma ve çözme olayları gerçekleşmektedir. Bu sırada büyük enerji dönüşümleri olmakta ve fazla enerji açığa çıkmaktadır. Çünkü hücre, enerji dönüşümlerini denetim altında kademeli olarak gerçekleştirir. Bu enerji ATP’de depolanır. ATP’nin asıl enerji kaynağı güneştir. ATP fotosentez sırasında besin moleküllerinin yapılmasında da enerji kaynağı olarak kullanılır. ATP’nin  ne kadar önemli olduğu şöyle gösterilebilir:

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !